เลือกวันที่: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:   ::::   11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20:   ::::   21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31:
ข้อมูลน้ำท่ารายวัน โครงการชลประทานลพบุรี วันที่
อ่างเก็บน้ำความจุที่ รนก. ล้าน ม.3ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ล้าน ม.3ปริมาณน้ำระบาย ม.3/วินาที ปริมาณฝน มม.จุดที่ตั้งอาคารชลประทาน
01.อ่างฯกุดตาเพชร
01.อ่างฯกุดตาเพชร
02.อ่างฯห้วยหิน
02.อ่างฯห้วยหิน
03.อ่างฯหัวยใหญ่ (วังแขม)
03.อ่างฯหัวยใหญ่ (วังแขม)
04.อ่างฯห้วยโป่ง
04.อ่างฯห้วยโป่ง
05.อ่างฯซับตะเคียน
05.อ่างฯซับตะเคียน
06.อ่างฯซับประดู่
06.อ่างฯซับประดู่
07.อ่างฯห้วยสีดา
07.อ่างฯห้วยสีดา
ข้อมูล: ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน / โครงการชลประทานลพบุรี
โปรแกรม: นายสุรพล อนุสรหิรัญการ