เลือกวันที่: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:   ::::   11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20:   ::::   21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31:
ข้อมูลน้ำท่ารายวัน โครงการชลประทานลพบุรี วันที่
อ่างเก็บน้ำความจุที่ รนก. ล้าน ม.3ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ล้าน ม.3ปริมาณน้ำระบาย ม.3/วินาที ปริมาณฝน มม.จุดที่ตั้งอาคารชลประทาน
01.อ่างฯกุดตาเพชร
43.000
29.272
0.00
8.0
01.อ่างฯกุดตาเพชร
02.อ่างฯห้วยหิน
2.250
1.000
0.00
32.0
02.อ่างฯห้วยหิน
03.อ่างฯหัวยใหญ่ (วังแขม)
12.000
3.910
0.06
0.0
03.อ่างฯหัวยใหญ่ (วังแขม)
04.อ่างฯห้วยโป่ง
2.070
0.362
0.01
0.0
04.อ่างฯห้วยโป่ง
05.อ่างฯซับตะเคียน
8.420
5.150
0.07
0.0
05.อ่างฯซับตะเคียน
06.อ่างฯซับประดู่
0.983
0.796
0.00
18.0
06.อ่างฯซับประดู่
07.อ่างฯห้วยสีดา
0.989
0.334
0.00
5.0
07.อ่างฯห้วยสีดา
ข้อมูล: ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน / โครงการชลประทานลพบุรี
โปรแกรม: นายสุรพล อนุสรหิรัญการ