เลือกวันที่: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:   ::::   11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20:   ::::   21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31:
ข้อมูลน้ำท่ารายวัน โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ วันที่
ปตร./ปตน.เหนือ/ใน ม.ท้าย/นอก ม.น้ำผ่าน ม.3/วินาที ปริมาณฝน มม.จุดที่ตั้งสถานี
01.อ่างฯห้วยป่าแดง
155.70
0.00
2.03
0.0
01.อ่างฯห้วยป่าแดง
02.อ่างฯห้วยขอนแก่น
210.10
0.00
5.98
0.0
02.อ่างฯห้วยขอนแก่น
03.อ่างฯเฉลียงลับ
196.66
0.00
0.00
0.0
03.อ่างฯเฉลียงลับ
04.อ่างฯน้ำก้อ
236.95
0.00
0.69
0.0
04.อ่างฯน้ำก้อ
05.อ่างป่าเลา
171.23
0.00
0.00
0.0
05.อ่างป่าเลา
06.อ่างฯห้วยนา
173.00
0.00
0.00
0.0
06.อ่างฯห้วยนา
07.อ่างฯคลองลำกง
142.77
0.00
0.66
0.0
07.อ่างฯคลองลำกง
08.อ่างฯห้วยใหญ่
208.10
0.00
1.24
0.0
08.อ่างฯห้วยใหญ่
09.ฝายศรีจันทร์
160.00
0.00
0.00
0.0
09.ฝายศรีจันทร์
ข้อมูล: ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน / โครงการชลประทานเพชรบูรณ์
โปรแกรม: นายสุรพล อนุสรหิรัญการ