เลือกวันที่: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:   ::::   11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20:   ::::   21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31:
ข้อมูลน้ำท่ารายวัน โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ วันที่
ปตร./ปตน.เหนือ/ใน ม.ท้าย/นอก ม.น้ำผ่าน ม.3/วินาที ปริมาณฝน มม.จุดที่ตั้งสถานี
01.อ่างฯห้วยป่าแดง
01.อ่างฯห้วยป่าแดง
02.อ่างฯห้วยขอนแก่น
02.อ่างฯห้วยขอนแก่น
03.อ่างฯเฉลียงลับ
03.อ่างฯเฉลียงลับ
04.อ่างฯน้ำก้อ
04.อ่างฯน้ำก้อ
05.อ่างป่าเลา
05.อ่างป่าเลา
06.อ่างฯห้วยนา
06.อ่างฯห้วยนา
07.อ่างฯคลองลำกง
07.อ่างฯคลองลำกง
08.อ่างฯห้วยใหญ่
08.อ่างฯห้วยใหญ่
09.ฝายศรีจันทร์
09.ฝายศรีจันทร์
ข้อมูล: ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน / โครงการชลประทานเพชรบูรณ์
โปรแกรม: นายสุรพล อนุสรหิรัญการ