เลือกวันที่: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:   ::::   11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20:   ::::   21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31:
ข้อมูลน้ำท่ารายวัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล วันที่
ปตร./ปตน.เหนือ/ใน ม.ท้าย/นอก ม.น้ำผ่าน ม.3/วินาที ปริมาณฝน มม.จุดที่ตั้งสถานี
01.โรงสูบน้ำที่1
0.65
0.00
0.00
0.0
01.โรงสูบน้ำที่1
02.โรงสูบน้ำที่2
0.45
0.00
0.00
0.0
02.โรงสูบน้ำที่2
03.โรงสูบน้ำที่3
0.47
0.00
0.00
0.0
03.โรงสูบน้ำที่3
04.โรงสูบน้ำที่4
0.06
0.00
0.00
0.0
04.โรงสูบน้ำที่4
05.โรงสูบน้ำที่5
0.56
0.00
0.00
0.0
05.โรงสูบน้ำที่5
06.โรงสูบน้ำที่6
0.20
0.00
0.00
0.0
06.โรงสูบน้ำที่6
07.โรงสูบน้ำที่7
-0.08
0.00
0.00
0.0
07.โรงสูบน้ำที่7
08.โรงสูบน้ำที่8
-0.80
0.00
0.00
0.0
08.โรงสูบน้ำที่8
09.โรงสูบน้ำที่9
-0.13
0.00
0.00
0.0
09.โรงสูบน้ำที่9
10.โรงสูบน้ำที่10
-0.20
0.00
0.00
0.0
10.โรงสูบน้ำที่10
11.โรงสูบน้ำที่11
-0.15
0.00
0.00
0.0
11.โรงสูบน้ำที่11
12.โรงสูบน้ำที่12
-0.18
0.00
0.00
0.0
12.โรงสูบน้ำที่12
ข้อมูล: ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล
โปรแกรม: นายสุรพล อนุสรหิรัญการ