เลือกวันที่: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:   ::::   11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20:   ::::   21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31:
ข้อมูลน้ำท่ารายวัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล วันที่
ปตร./ปตน.เหนือ/ใน ม.ท้าย/นอก ม.น้ำผ่าน ม.3/วินาที ปริมาณฝน มม.จุดที่ตั้งสถานี
01.โรงสูบน้ำที่1
0.25
0.00
0.00
0.0
01.โรงสูบน้ำที่1
02.โรงสูบน้ำที่2
0.07
0.00
0.00
0.0
02.โรงสูบน้ำที่2
03.โรงสูบน้ำที่3
0.08
0.00
0.00
0.0
03.โรงสูบน้ำที่3
04.โรงสูบน้ำที่4
-0.18
0.00
0.00
0.0
04.โรงสูบน้ำที่4
05.โรงสูบน้ำที่5
0.15
0.00
0.00
0.0
05.โรงสูบน้ำที่5
06.โรงสูบน้ำที่6
-0.02
0.00
0.00
0.0
06.โรงสูบน้ำที่6
07.โรงสูบน้ำที่7
-0.10
0.00
0.00
0.0
07.โรงสูบน้ำที่7
08.โรงสูบน้ำที่8
-0.01
0.00
0.00
0.0
08.โรงสูบน้ำที่8
09.โรงสูบน้ำที่9
0.02
0.00
0.00
0.0
09.โรงสูบน้ำที่9
10.โรงสูบน้ำที่10
-0.10
0.00
0.00
0.0
10.โรงสูบน้ำที่10
11.โรงสูบน้ำที่11
0.06
0.00
0.00
0.0
11.โรงสูบน้ำที่11
12.โรงสูบน้ำที่12
-0.20
0.00
0.00
0.0
12.โรงสูบน้ำที่12
ข้อมูล: ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล
โปรแกรม: นายสุรพล อนุสรหิรัญการ