เลือกวันที่: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:   ::::   11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20:   ::::   21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31:
ข้อมูลน้ำท่ารายวัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ วันที่
ปตร./ปตน.เหนือ/ใน ม.ท้าย/นอก ม.น้ำผ่าน ม.3/วินาที ปริมาณฝน มม.จุดที่ตั้งสถานี
01.ปตร.คลองเพรียว
13.64
6.40
0.00
0.0
01.ปตร.คลองเพรียว
02.ทรบ.ปากคลองสายใหญ่
13.64
0.00
0.00
0.0
02.ทรบ.ปากคลองสายใหญ่
03.ทรบ.1ขวา
12.71
12.48
1.48
0.0
03.ทรบ.1ขวา
04.ทรบ.2ขวา
12.57
12.40
2.16
0.0
04.ทรบ.2ขวา
05.น้ำตก กม.8+620
0.00
0.00
0.00
0.0
05.น้ำตก กม.8+620
06.ทรบ.3ขวา
0.00
0.00
0.00
0.0
06.ทรบ.3ขวา
07.โรงสูบฯคลองเพรียว
6.40
13.64
4.00
0.0
07.โรงสูบฯคลองเพรียว
08.โรงสูบฯเสาไห้
6.06
14.10
5.00
0.0
08.โรงสูบฯเสาไห้
09.ทรบ.1ขวา (เสาไห้)
14.05
13.80
2.16
0.0
09.ทรบ.1ขวา (เสาไห้)
10.ทรบ.2ขวา (เสาไห้)
13.98
13.59
1.86
0.0
10.ทรบ.2ขวา (เสาไห้)
11.ทรบ.ลอดทางรถไฟ
13.99
0.00
0.00
0.0
11.ทรบ.ลอดทางรถไฟ
ข้อมูล: ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้
โปรแกรม: นายสุรพล อนุสรหิรัญการ