เลือกวันที่: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:   ::::   11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20:   ::::   21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31:
ข้อมูลน้ำท่ารายวัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ วันที่
ปตร./ปตน.เหนือ/ใน ม.ท้าย/นอก ม.น้ำผ่าน ม.3/วินาที ปริมาณฝน มม.จุดที่ตั้งสถานี
01.ปตร.คลองเพรียว
13.65
6.80
0.00
0.0
01.ปตร.คลองเพรียว
02.ทรบ.ปากคลองสายใหญ่
13.65
0.00
0.00
0.0
02.ทรบ.ปากคลองสายใหญ่
03.ทรบ.1ขวา
0.00
0.00
0.00
0.0
03.ทรบ.1ขวา
04.ทรบ.2ขวา
0.00
0.00
0.00
0.0
04.ทรบ.2ขวา
05.น้ำตก กม.8+620
12.56
12.06
2.14
0.0
05.น้ำตก กม.8+620
06.ทรบ.3ขวา
11.76
11.50
1.21
0.0
06.ทรบ.3ขวา
07.โรงสูบฯคลองเพรียว
6.80
13.65
4.00
0.0
07.โรงสูบฯคลองเพรียว
08.โรงสูบฯเสาไห้
6.80
14.10
5.00
0.0
08.โรงสูบฯเสาไห้
09.ทรบ.1ขวา (เสาไห้)
14.05
13.80
2.26
0.0
09.ทรบ.1ขวา (เสาไห้)
10.ทรบ.2ขวา (เสาไห้)
13.82
13.39
0.00
0.0
10.ทรบ.2ขวา (เสาไห้)
11.ทรบ.ลอดทางรถไฟ
13.83
0.00
0.00
0.0
11.ทรบ.ลอดทางรถไฟ
ข้อมูล: ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้
โปรแกรม: นายสุรพล อนุสรหิรัญการ