เลือกวันที่: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:   ::::   11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20:   ::::   21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31:
ข้อมูลน้ำท่ารายวัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ วันที่
ปตร./ปตน.เหนือ/ใน ม.ท้าย/นอก ม.น้ำผ่าน ม.3/วินาที ปริมาณฝน มม.จุดที่ตั้งสถานี
01.ปตร.คลองเพรียว
01.ปตร.คลองเพรียว
02.ทรบ.ปากคลองสายใหญ่
02.ทรบ.ปากคลองสายใหญ่
03.ทรบ.1ขวา
03.ทรบ.1ขวา
04.ทรบ.2ขวา
04.ทรบ.2ขวา
05.น้ำตก กม.8+620
05.น้ำตก กม.8+620
06.ทรบ.3ขวา
06.ทรบ.3ขวา
07.โรงสูบฯคลองเพรียว
07.โรงสูบฯคลองเพรียว
08.โรงสูบฯเสาไห้
08.โรงสูบฯเสาไห้
09.ทรบ.1ขวา (เสาไห้)
09.ทรบ.1ขวา (เสาไห้)
10.ทรบ.2ขวา (เสาไห้)
10.ทรบ.2ขวา (เสาไห้)
11.ทรบ.ลอดทางรถไฟ
11.ทรบ.ลอดทางรถไฟ
ข้อมูล: ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้
โปรแกรม: นายสุรพล อนุสรหิรัญการ