เลือกวันที่: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:   ::::   11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20:   ::::   21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31:
ข้อมูลน้ำท่ารายวัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช วันที่
ปตร./ปตน.เหนือ/ใน ม.ท้าย/นอก ม.น้ำผ่าน ม.3/วินาที ปริมาณฝน มม.จุดที่ตั้งสถานี
เขื่อนเจ้าพระยา
เขื่อนเจ้าพระยา
ปตร.มหาราช
ปตร.มหาราช
ทรบ.1ซ้าย
ทรบ.1ซ้าย
ทรบ.2ซ้าย
ทรบ.2ซ้าย
ปตร.บ้านตึก
ปตร.บ้านตึก
ไซฟอนบางโฉมศรี
ไซฟอนบางโฉมศรี
ทรบ.3ซ้าย
ทรบ.3ซ้าย
ทรบ.4ซ้าย
ทรบ.4ซ้าย
ทรบ.5ซ้าย
ทรบ.5ซ้าย
ไซฟอนบ้านไร่
ไซฟอนบ้านไร่
ทรบ.6ซ้าย
ทรบ.6ซ้าย
ทรบ.7ซ้าย
ทรบ.7ซ้าย
ทรบ.8ซ้าย
ทรบ.8ซ้าย
ไซฟอนสิงห์บุรี
ไซฟอนสิงห์บุรี
ปตร.วัดคู
ปตร.วัดคู
ทรบ.9ซ้าย
ทรบ.9ซ้าย
ไซฟอนเก้าชั่ง
ไซฟอนเก้าชั่ง
ทรบ.10ซ้าย
ทรบ.10ซ้าย
คลองมหานาม
คลองมหานาม
ทรบ.11ซ้าย
ทรบ.11ซ้าย
ปตร.บางศาลา
ปตร.บางศาลา
ทรบ.12ซ้าย
ทรบ.12ซ้าย
ทรบ.13ซ้าย
ทรบ.13ซ้าย
ไซฟอนบางแก้ว
ไซฟอนบางแก้ว
ทรบ.1ขวา
ทรบ.1ขวา
ทรบ.2ขวา
ทรบ.2ขวา
ปตร.91+200
ปตร.91+200
ทรบ.2ซ้าย-8ซ้าย
ทรบ.2ซ้าย-8ซ้าย
ทรบ.1ขวา-8ซ้าย
ทรบ.1ขวา-8ซ้าย
ทรบ.บางโพธิ์
ทรบ.บางโพธิ์
ปตร.บางโฉมศรี
ปตร.บางโฉมศรี
ปตร.บ้านไร่
ปตร.บ้านไร่
ปตร.เก้าชั่ง
ปตร.เก้าชั่ง
ทรบ.มหานาม
ทรบ.มหานาม
ปตร.วัดอุโลม
ปตร.วัดอุโลม
ปตร.บางกุ้ง
ปตร.บางกุ้ง
ปตร.วัดไลย์
ปตร.วัดไลย์
ปตร.ปากแม่น้ำลพบุรี
ปตร.ปากแม่น้ำลพบุรี
ปตร.ปลายแม่น้ำลพบุรี
ปตร.ปลายแม่น้ำลพบุรี
ปตร.ปากคลองบางแก้ว
ปตร.ปากคลองบางแก้ว
ปตร.ปลายคลองบางแก้ว
ปตร.ปลายคลองบางแก้ว
ข้อมูล: ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช
โปรแกรม: นายสุรพล อนุสรหิรัญการ