เลือกวันที่: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:   ::::   11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20:   ::::   21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31:
ข้อมูลน้ำท่ารายวัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ วันที่
ปตร./ปตน.เหนือ/ใน ม.ท้าย/นอก ม.น้ำผ่าน ม.3/วินาที ปริมาณฝน มม.จุดที่ตั้งสถานี
โรงสูบน้ำเขาแก้ว
โรงสูบน้ำเขาแก้ว
โรงสูบน้ำบ้านเหล็ก
โรงสูบน้ำบ้านเหล็ก
โรงสูบน้ำท่าฉนวนP1
โรงสูบน้ำท่าฉนวนP1
โรงสูบน้ำวัดโคกP2
โรงสูบน้ำวัดโคกP2
โรงสูบน้ำธรรมามูล
โรงสูบน้ำธรรมามูล
ปตร.มโนรมย์
ปตร.มโนรมย์
โรงสูบน้ำ_1ขวา
โรงสูบน้ำ_1ขวา
โรงสูบน้ำ_2ขวา
โรงสูบน้ำ_2ขวา
ทรบ.3ขวา-1
ทรบ.3ขวา-1
โรงสูบน้ำ3ขวา-2
โรงสูบน้ำ3ขวา-2
ทรบ.3ขวา
ทรบ.3ขวา
ทรบ.4ขวา
ทรบ.4ขวา
ทรบ. 5 ขวา
ทรบ. 5 ขวา
ทรบ.6ขวา
ทรบ.6ขวา
ทรบ.7ขวา
ทรบ.7ขวา
ทรบ.8ขวา
ทรบ.8ขวา
ทรบ.ท่าอู่
ทรบ.ท่าอู่
ไซฟอน กม. 35+000
ไซฟอน กม. 35+000
ไซฟอน กม. 39+000
ไซฟอน กม. 39+000
นครสวรรค์
นครสวรรค์
เขื่อนเจ้าพระยา
เขื่อนเจ้าพระยา
ข้อมูล: ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
โปรแกรม: นายสุรพล อนุสรหิรัญการ
หน่วยงาน: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์